021-22383746

بیمار این پست‌مون یکی از کیس‌های خاص بودند
که علاوه بر انحراف ضربدری هر دو زانو دچار روماتیسم مفصلی نیز بودند.
این بیمار خانم جوانی هستند که دکترشهرستانی جراحی ژنووالگوم یا اصلاح انحراف ضربدری هر دو زانو رو براشون انجام دادند.
.
.دکتر مهدی شهرستانی
جراح و متخصص استخوان و مفاصل
فوق تخصص جراحی‌های زانو، شانه و لگن

021-22383746


Call Now Button