021-22383746

نظرات درباره دکتر مهدی شهرستانی

بعد از عمل جراحی

28 روز بعد از عمل جراحی مینیسک و رباط صلیبی

تاثیر سه جلسه پی آر پی ( سلول درمانی) در ازبین رفتن درد ناشی از آرتروز خفیف

دو هفته بعد از جراحی تعویض مفصل لگن(پای چپ)

سه ماه بعد از جراحی تعویض مفصل زانو برای

دو هفته بعد از جراحی تعویض مفصل زانو
در بیمار ۷۰ ساله
کبودی به علت استفاده از داروهای ضد انعقاد است.
به خم و راست شدن زانو فقط بعد از گذشت دو هفته از جراحی توجه کنید.

28 روز بعد از جراحی تعویض مفصل هر دو زانو توسط دکتر شهرستانی

یک ماه بعد از جراحی استئوتومی پرانتزی(پای چپ)

یک ماه بعد از جراحی استئوتومی زانوی چپ

جراحی همزمان اصلاح زانوی پرانتزی و ترمیم مینیسک

یک ماه بعد از جراحی استئوتومی زانوی راست

یک ماه بعد از عمل جراحی استئوتومی پای راست

15 روز بعد از جراحی همزمان تعویض مفصل زانو و پای ژنوواروم هر دو پا

دو هفته بعد از جراحی تعویض مفصل یکطرفه(پای راست)

مراجعه کننده عزیزمون از شهر اهواز که توسط پزشک دیگری جراحی استئوتومی پرانتزی انجام داده بودند ولی متاسفانه جراحی موفق نبوده و انحراف پرانتزی بیشتر شده بود.
برای ایشان جراحی اصلاحی پای راست و با فاصله چند ماهه جراحی استئوتومی پای چپ انجام شد

دو هفته بعد از جراحی استئوتومی پای پرانتزی(پای راست فعلا جراحی شده است ) مراجعه کننده عزیزمون از ایتالیا

تعویض همزمان مفصل زانو برای هر دو پا در یک جلسه

جراحی مجدد زانوی پرانتزی در بیماری که قبلا 2 بار توسط دیگر پزشکان عمل ناموفق داشته است

يك هفته پس از جراحى تعويض مفصل دو طرفه زانو در خانم 67 ساله با وزن بالا

تعویض مفصل لگن برای هر دو پای بیمار با فاصله چند ماه 

یک ماه بعد از جراحی استئوتومی پای چپ(اصلاح پای پرانتزی)

جراحی همزمان اصلاح پای پرانتزی و بازسازی رباط صلیبی(پس از گذشت یک ماه از جراحی)
بیمار دچار انحراف پرانتزی شدید(حدودا ۱۵ درجه) و پارگی کامل رباط صلیبی بودند

این بیمار عزیزمون سال گذشته، تحت جراحی اصلاح ضربدری(استئوتومی دیستال فمور) قرار گرفتند و دو هفته قبل پای مقابل هم جراحی و اصلاح گردید

رضایت بیمار 59 ساله از عمل جراحی تعویض مفصل زانو (هر دو پا)

عمل همزمان بازسازی رباط صلیبی ACL و ترمیم مینیسک بیمار که در سال 86 پاره شده بوده

دو هفته بعد از جراحی استئوتومی پرانتزی(پای راست)

حضور بیماران برای کشیدن بخیه بعد از 2 هفته

رضایت بیمار بعد از دو هفته بعد از عمل رباط صلیبی با آرتروسکوپی زانو

Call Now Button