021-22383746

دکتر مهدی شهرستانی

جراح و متخصص ارتوپد
جراحى‌های فوق تخصصى زانو،لگن و شانه

مختصری درباره آقای دکتر

دکتر مهدی شهرستانی جراح و متخصص استخوان و مفاصل، فوق تخصص زانو فارغ‌التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. مدرک تخصصی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) از دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اخذ کرده ام دوره های تکمیلی جراحی زانو و لگن و شانه را در اروپا گذرانده ام از جمله جراحی هایی که بنده تجربه زیادی در انجام آنها دارم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعویض مفصل زانو و لگن جراحی های آرتروسکوپی زانو( شامل بازسازی رباط های زانو، ترمیم منیسک) جراحی های اصلاحی انحرافات پرانتزی و ضربدری جراحی آرتروسکوپی مفصل شانه(ترمیم تاندون های روتاتورکاف شانه و دررفتگی مکرر شانه) و….

  • جراحی تعویض مفصل زانو(TKA) 100% 100%
  • جراحی تعویض مفصل لگن( THA) 100% 100%
  • جراحی اصلاح پای پرانتزی( HTO) 100% 100%
  • جراحی اصلاح پای ضربدری یا ایکسی (DFO) 100% 100%
  • جراحی بازسازی رباط صلیبی( ACL) 100% 100%
  • جراحی ترمیم منیسک زانو 100% 100%
  • جراحی دررفتگی مکرر شانه 100% 100%
  • جراحی ترمیم تاندون شانه 100% 100%
Call Now Button