021-22383746

برای مشاهده فیلم کامل عمل پای ضربدری و توضیحات کامل در مورد نحوه عمل و عوارض عمل و هزینه عمل پای ضربدری یا ایکس اینجا کلیک کنید.


Call Now Button