021-22383746

هدف از درمان ارتوپدی تسکین درد و بازیابی عملکرد است. در برنامه درمانی شما، دکتر ارتوپد خوب موارد زیادی از جمله سن، میزان فعالیت و سلامت عمومی را در نظر می گیرد. اگر روش های درمانی غیر جراحی مانند دارودرمانی و فیزیوتراپی علائم را تسکین ندهند، پزشک تعویض کامل مفصل را توصیه خواهد کرد.
پزشک و تیم بهداشت و درمان اطلاعاتی برای کمک به آمادگی برای جراحی در اختیار شما قرار خواهد داد. هرگز از سوال پرسیدن دریغ نکنید. لیست سوالات زیر می تواند به گفتگوی شما با پزشک پیش از جراحی کمک کند.

 • 1- درصورت عدم انجام جراحی، خطرات چگونه است؟
 • 2- می توانید اطلاعاتی درباره میزان نتایج و عوارض ارائه دهید؟
 • 3- آیا مهارت و تجربه جراح ارتوپدی مهم تر از ابزار یا پروسیجر است؟
 • 4- آیا به صورت روتین تعویض مفصل را به عنوان بخشی از تمرین خود انجام می دهید؟
 • 5- در بیمارستان شما هر سال چه تعداد تعویض مفصل هیپ یا زانو انجام می شود؟
 • 6- چه میزان درد را می توان انتظار داشت، و نحوه مدیریت آن در بیمارستان و بعد از بازگشت به خانه چگونه است؟
 • 7- چه مدت در بیمارستان خواهم ماند؟
 • 8- آیا فیزیوتراپی بعد از جراحی ضروری است؟
 • 9- بعد از تعویض کامل مفصل چه کاری را می توانم یا نمی توانم انجام بدهم؟
 • 10- تعویض مفصل چه مدت طول می کشد و چه کاری می توانم انجام دهم تا دوام پیدا کند؟
 • 11- عمده ترین و شایع ترین عوارض جراحی کدام است؟
 • 12- آیا در معرض خطر عوارض بیش تری هستم؟
 • 13- چگونه می توانم خطر عوارض را کاهش دهم؟
 • 14- جوانب مثبت و منفی جراحی کم تهاجمی (با برش کوچک ) چیست؟ آیا واقعا در نتیجه تفاوت معناداری ایجاد می کند یا خطرات غیرضروری به همراه دارد؟
 • 15- در صورت سوال یا مشکل بعد از جراحی با چه کسی تماس بگیرم؟
Call Now Button