021-22383746

متن صحبت های آقای دکتر شهرستانی رو فیلم:

بیمارمون آقای ۱۷ ساله ورزشکار قهرمان تکواندو سن کمی داره ولی رباط صلیبیش پاره شده قبلاً عمل رباط صلیبی رو هم انجام داده، یکی دو سال پیش عمل کرده منتها مجدداً پاره شده الان تو معاینه اگر دقت کنید کاملاً جلو آمدن ساق روی استخوان ران مشخصه، آنتریور دراور مثبت، تست کشویی قدامی مثبته تست لاچمن‌اش هم مثبته.
حالا چرا دوباره پاره شده؟ یکی از علت‌های پارگیش این بوده که بیمار لیگامان داخلیش یعنی MCLاش هم پاره بوده، الان اینجا اگه نگاه کنید کاملا از داخل زانوی بیمار باز میشه زانو از سمت داخل لق به علت تکرار این قضیه در حین حرکت‌های ورزشی رباط صلیبیش هم آسیب دیده به علت این پارگی ACL و پارگی MCL تست پیووت بیمار هم مثبته، یعنی هر سه تا تستی که ما برای پارگی ACL تو بیمار انجام دادیم مثبت به خاطر همین امروز هم ACLشون باید عمل مجدد بشه هم MCLشون و گرافت هم به صورت آلوگرافت هست چون خود بیمار گرافتی نداره از تاندون خودش استفاده شده مجبوریم از گرافت اهدایی کسانی که مرگ مغزی شدند استفاده کنیم.
جراحی ACL داخل مفصلی بسته است آرتروسکوپیه ولی جراحی MCL خارج مفصلیه و به صورت باز انجام میشه
خوب آرتروسکوپی بیمار رو شروع کردیم ACL بیمار کاملاً از بین رفته است ACL رو باید براش بازسازی کنیم این قسمت داخل زانوی بیمار که ملاحظه می‌کنید به مقدار بسیار زیادی مفصل باز شده علتش پارگی MCL یعنی باید وقتی که ما داخل زانو رو می‌بینیم سمت داخل باید به این صورت باشه یعنی داخل زانو باید به این صورت مفصل کاملاً بسته باشه نه اینکه به این میزان به این راحتی باز بشه این به خاطر اینه که MCL بیمار از بین رفته و باعث میشه قسمت داخلی مفصل بیمار باز بشه.
این‌ها گرافت‌هایی هستش که برای بیمار تدارک دیدیم از آشیل تهیه شده، یکیش رو برای رباط ACL نگه داشتیم، یکیش رو هم برای رباط MCL  می‌دوزیم و بعد از اینکه تونل‌های مربوطه رو زدیم کانال‌ها رو آماده سازی کردیم داخل کانال قرار می‌دهیم.
خوب همونطور که گفتم جراحی بازسازی بیمار انجام شد ACLش این بقایاشه پیچ‌هاشو گذاشتیم MCL هم از داخل رباط تقویت شده الان اونجور که ملاحظه می‌کنید تکون اصلاً نداره تست لاچمن منفی شده تست دراور هم کاملاً منفی شده و کاملا زانوی بیمار سفته حالا داخل زانو رو هم میریم دوباره ACL رو ببینیم.
اول ACL بیمار را نگاه می‌کنیم رباط صلیبی بیمار رو این رباط صلیبی قدامی یا ای سی ال بیمار است برقی که ملاحظه می‌کنید حاکی از سفتی و تنشن بالاش من دارم این رو از پشت تست می‌کنم کاملاً سفت و استیبله این قسمت داخل زانوی بیماره که اگه خاطرتون باشه کاملاً باز میشد الان دیگه بسته شده این فاصله.


Call Now Button