021-22383746

اونموقع با عصا خیلی سخت راه می‌رفتم و زانوم خالی(علت خالی کردن زانو) میکرد بدون عصا که به هیچ عنوان نمیتونستم حتی قدم بردارم، الان فقط دوست دارم راه برم

مهر و انرژی شماست که ما پرقدرت ادامه میدیم.

You may also like

Page 1 of 2
Call Now Button