021-22383746

دو هفته بعد از جراحی همزمانِ استئوتومی پرانتزی
در بیمار عزیزمون.
سوالی که خیلی از بیماران بعد از جراحی می‌پرسند این است که آیا حتما باید فیزیوتراپی برم؟

دکتر مهدی شهرستانی
جراح ارتوپد

021-22383746
0933-4453393

You may also like

Page 1 of 2
Call Now Button