021-22383746

عمل اصلاح پای پرانتزی(استئوتومی استخوان ساق)
خانم جوانی که بعلت درد و پرانتزی بودن پاها مراجعه کرده دکتر شهرستانی ابتدا پای راست بیمار رو مورد جراحی اصلاح انحراف زانوی پرانتزی قرار می دهند و بعد از ۶ماه پای چپ رو مورد جراحی قرار می دهد . جراحی استئوتومی علاوه بر اصلاح ظاهر پاها درد بیمار را از بین می برد.
دکتر مهدی شهرستانی
جراح و متخصص استخوان و مفاصل
بهترین فوق تخصص زانو

You may also like

Page 1 of 2
Call Now Button