021-22383746

پاسخ دکترمهدی شهرستانی به سوالات زیر:

چه کسانی کاندید جراحی همزمان هر دو زانو هستند؟
و چه کسانی نمی‌  توانند جراحی تعویض مفصل دو طرفه زانو رو انجام دهند؟

You may also like

Page 1 of 5
Call Now Button