021-22383746

جراحی مجدد تعویض مفصل زانو برای خانمی که 5 سال پیش جراحی ناموفق داشتند و با شکایت از درد زانو مراجعه کردند


ویدیوهای پیشنهادی

Call Now Button