021-22383746

جراحی تعویض مفصل یک زانو و استئوتومی زانوی دیگر

اهمیت مراجعه زودهنگام به ارتوپد

چون عمر پروتزهای زانو معمولا بین 10 تا 15 سال است، حفظ مفصل زانو بخصوص در افراد جوانتر از اهمیت بالایی برخوردار است.

You may also like

Page 1 of 3
Call Now Button