021-22383746

تعویض مفصل لگن در بیماری که اشتباها دو بار تحت جراحی دیسک کمر قرار گرفته در حالی‌که مشکل اصلی بیمار آرتروز لگن بوده که دردش در قسمت کمر حس می‌شده است.

بیمار با درد لگن به متخصص اعصاب و ستون فقرات مراجعه کرده ولی بعلت تشخیص اشتباه درد لگن به ستون فقرات نسبت داده شده و به اشتباه تحت جراحی دیسک کمر قرار گرفتنه اند در صورتیکه مشکل بیمار آرتروز و ساییدگی مفصل هیپ(لگن) می‌باشد و نیازبه تعویض مفصل لگن داشتند و جراحی تعویض مفصل لگن توسط دکترشهرستانی براشون انجام شد.


Call Now Button