021-22383746

خانم ۱۹ ساله ای که جراحی استئوتومی ضربدری انجام دادند و بدون فیزیوتراپی حرکات‌ را به بهترین شکل انجام میدهند

دکتر مهدی شهرستانی


ویدیوهای پیشنهادی

Call Now Button