021-22383746

بیمار ۶۶ساله ای که بعلت آرتروز شدید دچار انحراف هر دو زانو شده و هیچ کدام از روش های غیر جراحی نتوانسته از درد بیمار بکاهد، دکتر شهرستانی بیمار را در صف جراحی تعویض مفصل زانو(آرتروپلاستی)قرار میدهد.

You may also like

Call Now Button