021-22383746

آقای دکتر شهرستانی فوق تخصص شانه توضیحاتی راجع به جراحی آرتروسكوپى شانه خانم 70 ساله ای که به علت زمین خوردن رباط اصلی شانه پاره شده و نمی تواند دست را تکان دهد،می دهند.
دکتر شهرستانی به روش آرتروسکوپی شانه بیمار را جراحی کرده و تاندون را ترمیم می کنند.

Call Now Button