021-22383746

رباط فیبولار یا طرفی خارجی، یکی از رباط هایی است که مفصل زانو را تشکیل می دهد. رباط ها نوارهایی از بافت الیافی و بادوام هستند که مفاصل را به هم متصل و تقویت می کنند. می توان آنها را به نوارهای لاستیکی تشبیه کرد.

رباط جانبی فیبولار کجاست

رباط طرفی خارجی از یک طرف به استخوان ران متصل می شود، از طریق عضله دوسر ران از ران عبور می کند و در انتهای دیگر به استخوان استخوان ران (استخوان ساق پا) متصل می شود. با رباط کلترال یا جانبی داخلی همکاری می کند و سیستم استخوان، رباط و تاندون را تشکیل می دهد که به مفصل زانو معروف است.

رباط فیبولار، رباط خارج کپسولی نامیده می شود زیرا در خارج از کپسول مفصل زانو قرار دارد. هر دو رباط با هم در جمع كردن و كشش (حركت به سمت خط وسط و صاف كردن مفصل) پا در مفصل زانو را كنترل می كنند.

آسیب به این رباط می تواند منجر به مشکلات حرکتی و راه رفتن شود. شایع ترین آسیب رباط طرفی خارجی، پارگی است، به طور معمول پس از ضربه به داخل زانو. علائم پارگی رباط فیبولار شامل تورم در قسمت خارجی زانو، احساس بی ثباتی در زانو، بی حسی پا و گرفتگی یا بیرون آمدن مفصل زانو است.

Call Now Button