021-22383746
8 تمرین ورزشی برای پارگی منیسک زانو

8 تمرین ورزشی برای پارگی منیسک زانو

پارگی مینیسک چیست؟ پارگی مینیسک یکی از آسیب های شایع زانو است که اغلب در افرادی که ورزش های تماسی انجام می دهند، اتفاق می افتد. پارگی منیسک، همچنین می تواند در اثر سایش و پارگی و انجام کارهای روزمره که به مفصل زانو فشار وارد می کند، مانند چمباتمه زدن برای برداشتن چیزی...
تمرینات قبل از عمل تعویض مفصل زانو

تمرینات قبل از عمل تعویض مفصل زانو

ممکن است متوجه این موضوع شده باشید که به خاطر درد مفصل زانو شما فعالیت کمتری داشته اید. وقتی که از عضلات خود استفاده نمی کنید آنها ضعیف می شوند و عملکرد خوبی را در حمایت و حرکت بدن از خود نشان نمی دهند. با جراحی تعویض مفصل زانو شما می توانید مشکل مفصل خود را برطرف...
تمرینات ورزشی بعد از عمل رباط صلیبی قدامی

تمرینات ورزشی بعد از عمل رباط صلیبی قدامی

پس از جراحی پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL)، قدرت، حرکت و مقاومت زانو را از دست می‌دهید. تصمیمتان برای انجام جراحی رباط صلیبی یا عدم جراحی هر چه باشد، حتماً باید خیلی زود قدرت و توانایی حرکت پایتان را دوباره بدست آورید. تمریناتی که باعث بازیابی قدرت ماهیچه‌ای و توانایی...
Call Now Button