021-22383746
آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید

درد مفاصل در آرتریت شایع است. پوشش مفصلی در آرتریت روماتوئید متورم شده، به بافت های اطراف حمله کرده و مواد شیمیایی تولید می کند که به  رویه غضروف حمله کرده و آن را تخریب می کند. افراد در هر رده سنی را ممکن است درگیر کند. بیماری معمولا در میانسالی آغاز می شود. آرتریت...
تعویض کامل مفصل آرنج

تعویض کامل مفصل آرنج

اگرچه تعویض مفصل آرنج بسیار کم تر از تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل لگن متداول است، به همان اندازه در تسکین درد مفصلی و بازگشت افراد به فعالیت هایی که از آن لذت می برند موفقیت آمیز است. خواه به تازگی شروع به بررسی گزینه های درمانی کرده باشید یا از قبل تصمیم به جراحی...
آرتریت مچ دست

آرتریت مچ دست

آرتریت شامل التهاب یک یا چند مفصل است. درد و سفتی جزء علائم متداول آرتریت محسوب می شوند، و در زمان بروز این علائم در مچ دست، فعالیت های ساده روزمره می تواند با مشکل مواجه شود. آرتریت انواع مختلفی دارد و بیش تر این موارد می توانند مچ دست را درگیر کنند. هرچند شدت علائم...
Call Now Button