021-22383746

هشدار: این فیلم دارای صحنه های واقعی از عمل می باشد و مناسب کودکان و افراد حساس نمی باشد.

بیمار خانم ۶۹ ساله ای می باشد که در فیلم های قبل آقای دکتر روی عکس زانوی بیمار توضیحات کافی را ارائه فرمودند .
بیمار به علت درد شدید زانو و آرتروز پیشرفته و پرانتزی شدن پاها به دکتر مراجعه کرده، و هیچکدام از روشهای درمانی مانند دارو درمانی,تزریق ژل,آب درمانی,فیزیوتراپی نتوانستند از درد بیمار بکاهند توسط دکتر شهرستانی مفصل هر دو زانوی بیمار تعویض می شود.

You may also like

Call Now Button