021-22383746

بیمار خانم ۵۷ ساله ای است که دو ساله دچار درد شدید هر دو زانو شده و هیچ کدام از روش های غیر جراحی مانند فیزیوتراپی,دارودرمانی ,تزریق دارو,نتوانسته از درد بیمار بکاهد دکتر شهرستانی برای هر 2 پای بیمار تعویض مفصل زانو را انجام دادند.

You may also like

Call Now Button