021-22383746
تعویض کامل مفصل: 15 سوالی که بیماران باید از جراح خود بپرسند

تعویض کامل مفصل: 15 سوالی که بیماران باید از جراح خود بپرسند

هدف از درمان ارتوپدی تسکین درد و بازیابی عملکرد است. در برنامه درمانی شما، دکتر ارتوپد خوب موارد زیادی از جمله سن، میزان فعالیت و سلامت عمومی را در نظر می گیرد. اگر روش های درمانی غیر جراحی مانند دارودرمانی و فیزیوتراپی علائم را تسکین ندهند، پزشک تعویض کامل مفصل را...
جراحی مجدد تعویض کامل مفصل زانو

جراحی مجدد تعویض کامل مفصل زانو

تعویض کامل مفصل زانو یکی از موفق ترین عمل ها در میان همه روش های پزشکی محسوب می شود. در اکثر قریب به اتفاق موارد، زندگی غنی تر، فعال تر و رها از درد مزمن زانو برای افراد را ممکن می کند. با این حال، با گذشت زمان، به دلایل مختلفی ممکن است تعویض مفصل زانو با شکست مواجه...
آمادگی لازم برای جراحی تعویض مفصل

آمادگی لازم برای جراحی تعویض مفصل

تعویض مفصل می تواند به تسکین درد کمک کرده و امکان زندگی کامل تر و فعال تری برای شما ایجاد می کند. اگر شما و دکتر ارتوپد به این نتیجه رسیده اید که کاندید مناسبی برای تعویض مفصل هستید، بسیاری از افراد در همین وضعیت قرار دارند: در سال 1399، هزاران جراحی تعویض مفصل زانو و...
Call Now Button