021-22383746
جراحی مجدد تعویض کامل مفصل زانو

جراحی مجدد تعویض کامل مفصل زانو

تعویض کامل مفصل زانو یکی از موفق ترین عمل ها در میان همه روش های پزشکی محسوب می شود. در اکثر قریب به اتفاق موارد، زندگی غنی تر، فعال تر و رها از درد مزمن زانو برای افراد را ممکن می کند. با این حال، با گذشت زمان، به دلایل مختلفی ممکن است تعویض مفصل زانو با شکست مواجه...
آمادگی لازم برای جراحی تعویض مفصل

آمادگی لازم برای جراحی تعویض مفصل

تعویض مفصل می تواند به تسکین درد کمک کرده و امکان زندگی کامل تر و فعال تری برای شما ایجاد می کند. اگر شما و جراح ارتوپد به این نتیجه رسیده اید که کاندید مناسبی برای تعویض مفصل هستید، بسیاری از افراد در همین وضعیت قرار دارند: در سال 1399، هزاران جراحی تعویض مفصل زانو و...
Call Now Button